tisdag 5 juni 2012

Lets go surfin now


För tre veckor sedan lite drygt var jag med om att för tredje gången köra Telenor Surf Academy. Denna gång i Lund tillsammans med Gustav Holmström. De två andra har hållits i Stockholm och Karlskrona. Som namnet antyder är det Telenor som står för grannlåten och med hjälp av olika expertföreläsare får elever kostnadsfritt för skolan utbildning i allt från Twitter, bloggar, upphovsrätt och presentationsteknik samt hur vi söker på nätet och en inblick vad Google ser i framtiden. Dessutom får de tips om online-verktyg för skolan. Tanken är sedan att eleverna kommer tillbaka till sin skola fyllda av nya intryck som de förmedlar till sina lärare och kompisar och på så sett påverkar skolan i rätt riktning. Elever lär helt enkelt lärare och det är där jag tycker styrkan i hela konceptet finns. Efter vad jag har hört upplevde eleverna det som mycket positivt och lärorikt även om de var rejält trötta efteråt. Skall bli skoj att se elevernas redovisningar till hösten då de skall visa för sina lärare vad de lärt sig.

Inga kommentarer: