torsdag 12 januari 2012

In the game of life

AttributionNoncommercialShare Alike Some rights reserved by Adam Crowe
Det skrivs och talas en del om det som kallas Gameification. Dvs att använda spel i undervisningen. En av framgångsfaktorerna för datorspelen är att de ger användaren stor kontroll över förloppet men spelet är samtidigt en utmaning, skriver Peter Gärdenfors i sin önskelista till Jan Björklund.
Jag tror definitivt att spel har en framtid i underviningen. Det har otaligt med pedagoger redan visat. Det passar inte alla alltid men det finns definitivt tillfällen där det fungerar utmärkt.
Jan Svärdhagen diskuterar detta i ett inlägg på sin blog Etik & IT där ha ntar upp det faktum att Microsoft har för avsikt att inbädda Kinnetic tekniken i Windows 8 när det kommer. Detta göra det möjligt att med gester och tal interagera med datorer. En intressatn framtid med andra ord.
Är du det minsta intressera av detta bör du vet att Nu är webbplatsen för Gamification i skolan öppen. En webbplats som Terese Raymond på Aprendi står bakom. Christina Löfing IT-mamman är med som en av processledarna. Det är ett mycket intressant initiativ värd att följa och kanske tom delta i ;D
Christina har tagit mycket av sin inspiration från Jane McGonigal och Christina skriver så här i ett inlägg på bloggen
Hennes forskning (McGonagol, red anmärkning) visar på vad som händer runt omkring spel och det hon hävdar är att spelare, eller gamers, är en stark kraft att räkna med i samhället i dag. Om vi vill klara av att lösa världsproblem. Men hur ser det ut i skolan? Möter vi inte ofta dessa gamers med ett ”Kom igen och gör något annat, något vettigt!” Utan att se om de faktiskt gör något vettigt – något som vi inte har en aning om. Något de kan bygga vidare på och som vi kan hjälpa dem vidare med.
Hittar även en intressant film om Googles nya projekt där man kan spela med jorden som grund. Skall bli intressant att följa utvecklingen inom detta område det går fort nu...

Inga kommentarer: