onsdag 9 november 2011

Play The Game

Idag ger jag er två filmer och en tanke. Först upp är James Paul Gee en lingvist som talar om att använda spel för lärande men också om varför det är fel i vårt nuvarande sätt att lära ut. Han menar att om vi idag ger en kurs i algebra så får eleven först lära sig hur man gör, öva detta och sedan så ger vi en elev ett prov som vi kanske inte ens själva gjort för att utvärdera om denna har lärt sig det vi ville. Men om  vill se om samma person har lärt sig att spela Halo så gör vi annorlunda. Vi ger inte eleven ett prov på vad han/hon har lärt sig vad gäller Halo utan det räcker med att eleven klarar spelet. Varför? Därför att vårt skolsystem bygger på ett förlegat system där det är proven som visar på utvecklingen. Varför detta dubbel arbete? när vi skulle kunna ge uppgifter som i sig visar på vad elev lärt sig där eleven, helt enligt Puentedura, får vara med och skapa sin kunskap och omsätta den till något som visar på att han/hon har verkligen lärt sig.I den andra filmen talar en anna Paul, Steve Paul Jobs, om hur han ser på datorn och vad den kan göra för oss människor.
Jag menar att om vi verkligen tar till oss dessa tankar har vi hittat nyckeln till ett bättre mer framgångsrikt skolsystem som verkligen skulle kunna för oss som människor framåt till en bättre framtid där alla människor kan prestera efter sina förutsättningar.
TÄNK OM - tänk rätt!

Inga kommentarer: