tisdag 29 november 2011

Let me cry Help beside you, Teacher

AttributionNoncommercial Some rights reserved by cybrarian77
Lärarnas sätt att undervisa betyder mest för elevernas resultat. Detta är huvudslutsatsen i ESO:s rapport "Att lära av de bästa - En rapport om svensk skola i ett internationellt forsknings-perspektiv" Där skriver man att det är undervisningen som betyder mest för elevernas resultat. Att höja kvaliteten på undervisningen är därför huvudinriktningen för att kunna återta positionen som en ledande skolnation, skriver Johannes Åman i sin rapport enligt ett PM som kom idag.
Inte fler prov, inte mer teori, inte mer "ordning" bara bättre lärare som tror på det de gör och med hela sig vill sina elevers bästa...

Inga kommentarer: