fredag 10 september 2010

Count On Me - Resurser för matematik och naturvetenskap på nätet

AttributionNoncommercialShare Alike Some rights reserved by Old Shoe Woman, Flickr.com
Count on me through thick and thin 
A friendship that will never end
Så sjunger Whitney Houston i låten med samma titel som rubriken. Borde passa bra med ämnens matematik och naturvetenskap men tyvärr är dessa på tok för under representerade i det vi kallar omdefiniering elelr 21th Century Skills. Konstigt egentligen när man betänker att de flesta av våra skolors IT-ansvariga är MaNo lärare.
Därför blev jag så glad när jag hittade Tech Science and Math där David R Wetzel, Ph.D. skriver om web 2.0 resurser som kan stärka inlärning i matematik och naturvetenskap.
han summerar vikten av en förändring inom ämnena med
The National Council of Teachers of Mathematics, Principles and Standards of School Mathematics (2000) states it quite well (also applicable to teaching and learning science):

 • “some math becomes more important because technology requires it”
 • “some math becomes less important because technology replaces it”
 • “some math becomes possible because technology allows it”
David fortsätter med att rada upp ett antal web 2.0 resurser på det så kallade "nätet" som han menar förstärker inlärningen i matematik och naturvetenskap. Han menar vidare att det är viktigt för eleverna att förstå de grundläggande idéerna och det gör man bäst genom att modeller och att simulera verkligheten.
Exemple på sådana resurser hittar ni på

 • National Library of Virtual Manipulatives (NLVM) - denna interaktiva websida tillhandahåller just dessa typer av verktyg i matematik för olika åldrar. På engelska men i alla fall 
 • FOSS Web - erbjuder verktyg som hjälper eleverna (K-8) att undersöka naturvetenskapliga modeller och idéer.
Faktainsamling är ju en viktigt del av alla naturvetenskap undersökning. och ju mindre tid detta tar desstu mer tid finns för förståelse. Exempel på sådana är t.ex.
 • Obsurvey - som ger möjlighet till undersökningar utan begränsingar och eleverna kan sedan embedda sin resultat i bloggar och websidor.
 • Google Forms - erbjuder möjlighet att enkelt skapa frågeformulär och undersökning. Även här finns det inga begränsningar i antalet svarare eller frågor.
När det sedan gäller att presentera sina upptäckter eller det man vill förmedla till eleverna finns det bra presentation verktyg på marknaden.
 • Google Presentations - erbjuder import av Power Point presentationer som sedan kan redigeras online
 • Glogster - erbjuder eleverna möjlighet att skapa interaktiva affischer (posters) för att dela med sig av sina upptäckter.
 • Slideshare - erbjuder möjlighet att laedda upp dina presentaitoner gjorda i på marknaden vanliga presentationsprogram som Keynote. Power Point Impress mm
Till slut exempel på mindmapping tjänster som ju är outstanding när det gäller att sortera och organisera ens upptäckter och för förståelse för hur olika värden och information hänger samman.
 • Mind42 - erbjuder samarbete i realtid mellan lever i och utanför själva undervisningstillfället. Det krävs ingen installation och det fungerar på alla OS whenever whereever whatever. Eleverna kan skapa mind maps med färg, bilder, länkar och olika typer av text.
 • Wise Mapping - använder diagram för att visa på hur text, idéer, uppgifter och andra element hänger samman runt vald nyckelbegrepp. Du och dina elever kan använda det för att genera visualisera, strukturera och klassificera, organisera tankar, ta fram lösningsstrategier och besluts underlag.
Detta är bara några exempel på resurser på "nätet" som kan ge eleverna en ny uppsättning nycklar för att förstå matematik och naturvetenskap. Ni får gärna hjälpa till att utveckla listan med hjälp av kommentarer till inlägget.