tisdag 1 december 2009

IKT-strategi och nya datorer!!

Lunds kommun har i dagarna släppt sin nya IKT-strategi till remiss. Inget är alltså taget eller beslutat men själva texten i sig är intressant och framtidssträvande. Snyggt jobbat Judith och Johanna!!!
Inga jätte nyheter för de som har följt denna blogg och helt i linje med mina tankar om en skola för framtiden men intressanta delar är bla
  • Ett mål är att all personal och alla elever ska ha tillgång till en bärbar dator.
  • Pedagogerna ska kontinuerligt erbjudas tid för kompetensutvecklande insatser och tydliga planer för dessa ska utarbetas. Liknande planer måste också finnas när det gäller skolledarnas kompetensutveckling.
  • För att uppnå målen måste en skolövergripande investering göras. Inom en tvåårsperiod, med start våren 2010, ska samtliga pedagoger och elever i årskurs 7-9 och alla gymnasieelever utrustas med en egen bärbar dator.
Lund skall alltså satsa på 1-1 om strategin går igenom och detta inom två! år!!!

Det enda jag egentligen reagerar negativt på är ett stycke i strategin där man kan tolka att det är IT-avdelningen som skall stå för leverans, support och underhåll av dessa elevdatorer. Detta är enligt min mening totalt vansinne, framför allt ekonomiskt. Att kommunen skall bygga upp en organisation som skall stå för logistiken för 15 000 datorer är inte rätt. Vi måste i så fall anställa nytt folk som vi tar arbetsgivaransvar för i alla framtid, nåja nästan. Vad som behövs om fem eller tre år vet vi inte men det finns externa aktörer som bara står och väntar på att få hjälpa oss med detta och som både kan och vill. Nej köp in denna tjänst och ge eleverna och pedagogerna datorer utanför den nuvarande plattformen. Den, plattformen alltså fungerar inte så dynamiskt som krävs för att den skall serva skolan med det som vi behöver.

Som ett steg i denna riktning kommer Gunnesboskolan 6-9, att byta ut alla nuvarande stationära PC maskiner mot bärbara MacBook. Det kommer att finnas en dator per pedagog och en vagn med 10 MacBook per arbetslag efter jul! Samt en vagn med 12 MacBook i stället för dagens IKt-hylla samt 8 iMac 20" för eleverna i biblioteket. Bildsalen utrustas med 4 iMac 21" för filmredigering och bildhantering.
Inom resten av områdets skolor kommer vi också att starta en upprustning. Trådlösa nät är eller skall beställas till Hubertusgården och Gunnesboskolan F-5. Bärbara datorer till lärare som klarat nivå 3 och som vill använda datorerna i klassrummet är beställda. Till nästa år kommer de stationära PC som idag finns att bytas ut mot bärbart. Om det blir MAc eller PC är upp till pedagogerna. Det är ju trots allt de som i samråd med rektor bestämmer vilket läromedel som skall användas.
Ett steg i rätt riktning och början till vår 1-1 satsningen inom området. Mot framtiden med tillförsikt...

1 kommentar:

Johanna Karlén sa...

Tja, då får det formuleras om - för så ska stycket INTE tolkas ;-)

/Johanna