fredag 20 augusti 2010

My Generation!

People try to put us d-down (Talkin' 'bout my generation)
Just because we get around (Talkin' 'bout my generation)
Things they do look awful c-c-cold (Talkin' 'bout my generation)  
I hope I die before I get old (Talkin' 'bout my generation)
Så sjöng The Who och vi måste tänka på vad det är vi lär ut till våra elever. Är det det som de behöver eller är det vad vi behövde...