onsdag 4 juni 2008

IKT+Skolbibliotek=Sant— ett samarbete för att höja elevers informationskompetens

2 juni 2008 | Stefan Pålsson

Gunnesboskolan i Lund satsar målmedvetet på att förbereda eleverna för ett livslångt lärande i ett alltmer digitalt samhälle. Undervisningen har sin grund i portfoliometodiken och den pedagogiska IT-användningen har blivit en naturlig del av vardagen. Skolbiblioteket är en viktig lärresurs och spelar en avgörande roll för att det hela ska fungera./...

Detta står just nu på Kolla Källan och det handlar om mig. Lite stolt trots allt...

1 kommentar:

Anonym sa...

Lite stolt. Var mycket stolt. A-M