torsdag 12 april 2012

Me my self and I

Ett intressant samtal om Social medier som identitetsskapare



Från sajten BARNOCHUNGA.ORG

Inga kommentarer: